Privacy Statement

Van der Post Makelaars gaat zorgvuldig om met privacy gevoelige informatie. In dit privacyreglement kunt u lezen hoe Van der Post Makelaars omgaat met uw gegevens.

WELKE GEGEVENS WORDEN DOOR ONS VASTGELEGD?

De volgende gegevens worden door een Van der Post Makelaars vastgelegd indien u opdracht heeft gegeven aan Van der Post Makelaars een woning te verkopen of te verhuren:

 • Uw naam, straatnaam, huisnummer, eventuele toevoegingen en andere contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;
 • De datum wanneer de woning in de verkoop of verhuur is genomen en de periode dat de woning te koop of te huur heeft gestaan;
 • De omschrijving, foto’s, video’s, overige media en kenmerken van de woning (en objectgebonden ruimtes) zoals de vraagprijs of huurprijs en het verloop hiervan, bouwjaar, de oppervlakte en indeling, de inhoud, de kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
 • Foto’s en video’s van de woning en tuin(en)/terras(sen);
 • De reden van beëindiging van de bemiddelingsopdracht;
 • Wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de datum van de transactie;
 • Overige informatie die u aan Van der Post Makelaars verstrekt.

De volgende gegevens worden door een Van der Post Makelaars vastgelegd indien u opdracht heeft gegeven aan Van der Post Makelaars een woning te kopen of te huren:

 • Uw naam, straatnaam, huisnummer, eventuele toevoegingen en andere contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;
 • Het zoekprofiel waarin uw zoekcriteria en woonwensen zijn opgenomen;
 • De reden van koop of huur;
 • Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
 • Wanneer een woning is aangekocht of aangehuurd: de transactiegegevens zoals de aankoop- of aanhuurprijs en de datum van de transactie;
 • Overige informatie die u aan uw Van der Post Makelaars verstrekt.

De volgende gegevens worden door Van der Post Makelaars vastgelegd indien u een woning koopt of huurt van iemand die gebruik maakt van de diensten van Van der Post Makelaars:

 • Uw naam, straatnaam, huisnummer, eventuele toevoegingen en andere contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;
 • Gegevens van de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
 • Gegevens van uw oude woning zoals de straatnaam, huisnummer en eventuele toevoegingen;
 • Overige informatie die u aan Van der Post Makelaars verstrekt.

Waar gebruiken wij deze gegevens voor?

Indien u uw woning verkoopt of verhuurt via Van der Post Makelaars, gebruiken wij uw gegevens om de bemiddelingsopdracht uit te voeren. Daarnaast kunnen uw gegevens, of een gedeelte daarvan, ook gebruikt worden voor:

 • Het onder de aandacht brengen van uw woning bij het publiek. Bijvoorbeeld via internetsites zoals de website van het makelaarskantoor en overige websites, in verkoopdocumentatie of andere marketingcommunicatie kanalen die Van der Post Makelaars tot zijn beschikking heeft;
 • Het uitvoeren van taxaties en andere waardebepalingen waarbij uw woning gebruikt wordt als referentieobject;
 • Het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • Het toezenden van informatie over producten en diensten van Van der Post Makelaars. U kunt u hiervoor afmelden. 

Indien u een woning aankoopt of aanhuurt via Van der Post Makelaars, gebruiken wij uw gegevens om contact met u te onderhouden voor bijvoorbeeld het toezenden van de koopovereenkomst. Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden voor:

 • Het vinden van een geschikte woning;
 • Adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
 • Overige correspondentie die noodzakelijk is om de overdracht van de woning correct te verzorgen;
 • Het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • Het toezenden van informatie over producten en diensten van Van der Post Makelaars. U kunt u hiervoor afmelden.

Indien u een woning koopt of huurt van iemand die gebruik maakt van de diensten van Van der Post Makelaars, gebruiken wij uw gegevens om contact met u te onderhouden, voor bijvoorbeeld het toezenden van de koopovereenkomst. Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden voor:

 • Adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
 • Overige correspondentie die noodzakelijk is om de overdracht van de woning correct te verzorgen;
 • Het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • Het toezenden van informatie over producten en diensten van Van der Post Makelaars. U kunt u hiervoor afmelden.

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN
Van der Post Makelaars zal er voor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en adequaat worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden of zover dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen of voor het oplossen van eventuele geschillen.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING
Uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens dient u te richten aan Van der Post Makelaars, deze zal in beginsel binnen een periode van 4 weken op uw verzoek reageren. Van der Post Makelaars zal uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

GOOGLE ANALYTICS
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

VRAGEN?
Van der Post Makelaars neemt uw privacy zeer serieus. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Van der Post Makelaars. Indien u een andersoortig object verkoopt, verhuurt, aankoopt of aanhuurt via Van der Post makelaars is dit privacyreglement ook van toepassing. Waar gebruik gemaakt wordt van de term ‘woning’ dient u dan te lezen het type object dat u verkoopt, verhuurt, aankoopt of aanhuurt.